Menu
Karimex Praha s.r.o.


Zákon č. 309/2006 Sb. - zákon o zajištění dalších podmínek BOZP - změny účinné od 1.5.2016


Zveřejněno: 2016-05-09

Zákon č. 88/2016 Sb. mění k 1.5.2016 celkem 30 novelizačních bodů a přidává nová přechodná ustanovení. Změna se týká např. toho, že zaměstnavatel musí zajišťovat úkoly v prevenci rizik ve všech oblastech svojí činnosti prostřednictvím osoby odborně způsobilé v prevenci rizik (má-li více než 25 zaměstnanců), posiluje povinnosti OZO a její součinnost se zaměstnanci zaměstnavatele, odbory i lékařem PLS. Dále upřesňuje požadavky odborného vzdělání koordinátora BOZP na staveništi a celá řada změn se týká povinností zadavatele a zhotovitele stavby.

Zobrazit všechny novinky