Menu
Karimex Praha s.r.o.


Novela zákona č. 258/2000 Sb.


Zveřejněno: 2020-05-04

Kromě úprav týkajících se kategorizace prací ve vztahu k fyzické zátěži a z hlediska agenturních zaměstnanců, byla výrazně upravena ustanovení § 44a a § 44b pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi. Úprava odstraňuje terminologické výrazy, které byly v rozporu s platnou národní i evropskou právní úpravou jako např. vysoce toxický“ a „toxický“.
Za úspěch vedoucí ke snížení administrativní zátěže zaměstnavatelů a vytížení orgánů ochrany veřejného zdraví považuji odstranění povinnosti plynoucí z ustanovení § 44a odst. 7, které ukládalo povinnost vypracování a projednání písemných pravidel o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nimi.

Zobrazit všechny novinky