Menu
Karimex Praha s.r.o.


Školení řidičů přepravujících nebezpečné věci


Zveřejněno: 2020-07-07

Od 1.7.2020 došlo k novele vyhlášky č. 478/2000 Sb., která zde nově stanovila povinnost školení pro řidiče vozidel převážejících nebezpečné věci – původní požadavky na školení v rámci přepravy nebezpečných věcí jsou stanoveny v Dohodě ADR. Nově se povinnost týká všech řidičů přepravujících nebezpečné věci bez ohledu na množství.

§ 17d Řidiči vozidel přepravujících nebezpečné věci
Řidičem vozidla přepravujícího nebezpečné věci může být pouze držitel platného osvědčení o školení řidiče vozidla přepravujícího nebezpečné věci. Podmínkou získání tohoto osvědčení je absolvování školení a úspěšné složení zkoušky.
§ 17e Školení řidičů vozidel přepravujících nebezpečné věci
§ 17f Zkoušky řidičů vozidel přepravujících nebezpečné věci
Podmínkou připuštění ke zkoušce řidičů vozidel přepravujících nebezpečné věci je absolvování školení podle § 17e a prokázání totožnosti uchazeče. V případě, že uchazeč u zkoušky neuspěl, může celou zkoušku nebo specializační část, ve které neuspěl, opakovat pouze jednou, bez absolvování nového školení. Další opakování zkoušky je možné až po absolvování nového školení. V případě, že uchazeč neuspěl u zkoušky pro prodloužení platnosti osvědčení, může ji opakovat pouze jednou, nejpozději do data skončení platnosti osvědčení.
§ 17g Osvědčení o školení řidiče vozidel přepravujících nebezpečné věci Na základě úspěšného složení zkoušky vydá ministerstvo osvědčení o školení řidiče vozidla přepravujícího nebezpečné věci, jehož platnost je 5 let ode dne vydání. de druh V tomto osvědčení se uvede způsob přepravy nebezpečných věcí, pro které je řidič vozidla přepravujícího nebezpečné věci odborně způsobilý.
Ministerstvo prodlouží platnost osvědčení o 5 let od konce jeho platnosti, pokud jeho držitel během posledního roku před uplynutím jeho platnosti složil zkoušku podle § 17f.

Zobrazit všechny novinky