Menu
Karimex Praha s.r.o.

Nabídka služeb

V oblasti BOZP a PO vám nabízíme zajištění následujících služeb a to jak jednotlivě, tak i formou cenově výhodných balíčků:

 • Provedení analýzy stavu řízení a zajišťování BOZP v podniku - audit bezpečného podniku
 • Identifikaci rizik
 • Kategorizaci prací
 • Provádění výkonu činnosti odborně způsobilou osobou
 • Školení zaměstnanců prezenčně, online prostřednictvím Microsoft Teams i formou e-learningu, které obsahuje vždy informace konkrétního zaměstnavatele (četnost školení, lékař PLS, odpovědnosti,...).
 • Zpracování a aktualizace firemní dokumentace
 • Sledování lhůt pravidelných činností a kontrola jejich provedení (lhůtník revizí, lékařských prohlídek, školení)
 • Provádění prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle požadavku §108 zákona č. 262/2006 Sb. včetně návrhu nápravných opatření
 • Začlenění vašich činností do kategorie podle požárního nebezpečí
 • Zpracování dokumentace PO
 • Vypracování tematických plánů a časových rozvrhů pro školení
 • Vedení požární dokumentace
 • Provádění preventivních požárních prohlídek dle §12 vyhlášky č. 246/2001 Sb. se záznamem do požární knihy
 • Odborná pomoc při tvorbě vnitřních předpisů
 • Odborná pomoc při řešení úkolů na úseku BOZP a PO
 • Poradenská činnost v oblasti BOZP a PO

Proč my?

 • ochota
 • flexibilita
 • seriózní jednáníSpolehlivá firma 2023