Menu
Karimex Praha s.r.o.

Služby v BOZP

Pro komplexní zabezpečení vaší společnosti z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vám nabízíme následující dílčí služby:

 • Provedení analýzy stavu řízení a zajišťování BOZP ve společnosti
 • Identifikaci rizik dle § 102 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění
 • Kategorizaci prací dle ustanovení dílu 7 - § 37 Zákona č. 258/00 Sb., o ochraně veřejného zdraví
 • Provádění výkonu činnosti odborně způsobilou osobou - Zaměstnavatel je povinen zajišťovat úkoly v prevenci rizik osobou odborně způsobilou - dle § 9 zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek BOZP
 • Školení zaměstnanců prezenční formou, online prostřednictvím Microsoft Teams i formou e-learningu - dle §103 odst. 2) zákoníku práce
 • Zpracování a aktualizace firemní dokumentace
 • Sledování lhůt pravidelných činností a kontrola jejich provedení (školení, revize, lékařské prohlídky)
 • Zajišťování a provádění prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jejich vyhodnocení a návrh nápravných opatření dle požadavků § 108 odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění

Proč my?

 • ochota
 • flexibilita
 • seriózní jednáníSpolehlivá firma 2023